Chi Fu Fa Yuen - Fu Yar Yuen (12)

Hong Kong, China

Rental

3 beds 2 baths